På den här webbplatsen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tillsyn

Här är information om tillsyn av fristående förskolor, fristående fritidshem och enskild pedagogisk omsorg.

Uppsala kommun är genom utbildningsnämnden tillsynsmyndighet för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som kommunen har godkänt. Syftet med tillsynen är att säkerställa kvalitén genom att kontrollera att kraven i författningarna, framförallt skollagen och läroplanen för förskolan, efterlevs. Tillsynsmyndigheten ska också bidra till att utveckla verksamheten genom att ge råd och vägledning.

Så här går det till

Tillsyn genomförs genom studier av inskickad dokumentation, besök i verksamheten, intervjuer med huvudman, förskolechef och ibland även personal och föräldrar. Spontana samtal kan också föras med barnen. Utbildningsförvaltningen begär inför tillsynen in skriftlig information om verksamhetens förutsättningar och innehåll. Huvudmannen får några veckor innan tillsynsbesöket skriftlig information om detta. Utbildningsförvaltningen kan också genomföra ett tillsynsbesök oanmält.

Vid tillsynen bedöms bland annat personalens utbildning eller erfarenhet, förskolechefens ansvar, barngruppernas sammansättning, lokaler och miljö samt att verksamheten arbetar enligt läroplan och andra styrdokument. Det kan handla om lärande och utveckling, säkerhet och omsorg, barn i behov av särskilt stöd och föräldrasamverkan.

Även huvudmannens och enhetens systematiska kvalitetsarbete av uppföljning, planering och utveckling granskas. I tillsynsansvaret ingår också att utreda klagomål för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.

Olika typer av tillsyn

• Regelbunden tillsyn
• Riktad tillsyn
• Tillsyn på förekommen anledning (akuttillsyn)
• Anmälningsärenden

För mer information

Gerd Andersson, verksamhetsanalytiker
Telefon: 018-7272368
E-post: Gerd.Andersson@uppsala.se